Afumex - halogenfria kablar

Ett tryggt och säkert val.

Varför halogenfritt?

Genom att välja halogenfria kablar undgår man den tjocka och giftiga rök som försvårar räddningsarbetet vid en brand. Dessutom undviker man kostsamma skador på elektronisk utrustning samt omfattande saneringsarbete med stillastående produktion som följd.

Afumex – räddar liv

För de människor som befinner sig på en brandplats finns det tre avgörande faktorer som påverkar möjligheten att snabbt finna en flyktväg: rökutveckling, sikt och mängden giftiga ämnen i inandningsluften. Med halogenfria och flamskyddade kablar utvecklas mindre och ljusare rök än vid en brand med PVC-kablar. Den rök som bildas innehåller dessutom mindre mängder giftiga ämnen. Sammantaget innebär det att de som befinner sig i den brinnande lokalen har bättre sikt och längre tid på sig att hitta flyktvägar, vilket ökar chansen att hitta ut och överleva.

Afumex – sparar pengar

En brand innebär ofta stora ekonomiska förluster i form av skador på elektronik, maskiner och byggnader. En bidragande orsak till dessa förluster är den saltsyra som bildas då traditionella PVC-kablar brinner. Saltsyran fräter sönder elektronik och får metaller att korrodera snabbt. Vid en brand där halogenfria kablar installerats bildas i stället ett vitt ofarligt pulver som minimerar skador på såväl byggnader som inventarier. Brandplatsen blir dessutom väsentligt enklare och billigare att sanera, vilket i sin tur innebär att produktionen kan komma igång fortare.

Bättre för vår hälsa och miljö

Vid tillverkning av PVC tillsätts olika typer av ftalater. Främst för att göra plasten mjuk och formbar. De senaste årens forskning har dock visat att de här ämnena kan vara hälsofarliga, och en källa till såväl cancer som hormonstörningar. Då PVC brinner bildas dessutom dioxiner som är mycket farliga för vår miljö. Främst för att de är svåra att bryta ner och för att de lagras under lång tid i fettvävnaden hos både människor och djur. Eftersom halogenfria kablar varken innehåller ftalater eller bildar dioxiner vid förbränning är de också ett bra val för vår hälsa och miljö.